ภาควิชาสรีรวิทยามีการดำเนินประชุมวางแผนปฏิบัติการทุกปี ดังนี้