บุคลากรภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมสวมชุดไทยร่วมกิจกรรมสงกรานต์บานบุรี ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 เพื่อรักษาประเพณีอันดีงานของไทย ตั้งเเต่เวลา 09.00 - 12.30 น. ณ ลานกิจกรรมใต้ตึกฟักทอง โดยมีกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ของคณะวิทยาศาสตร์ และมีการประกวดการแต่งกายย้อนยุค โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. วิไลวรรณ โชติเกียรติเป็นประธานในพิธี โดยในปีนี้บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ต่างร่วมใจกันแต่งชุดไทยเข้าร่วมงาน
Theme เป็นการแต่งกายย้อนยุค เป็นการขอความงามร่วมมือจากผู้เข้าร่วมงาน (จากกระแสของละครบุพเพสันนิวาส ทำให้มีการรณรงค์การแต่งการชุดไทย)
ซึ่งบุคลากรภาควิชาสรีรวิทยาได้รับรางวัลการแต่งกายย้อนยุค ด้วยได้แก่

  1. อ.นงเยาว์ กิจเจริญนิรุตม์ ได้รางวัลที่่ 2 (หญิง)
  2. ดร.พิศเรศ คุยต่วน ได้รางวัลที่่ 2 (หญิง)
  3. ดร.นิภาพร คนธภักดี ได้รางวัลที่่ 3 (หญิง)
  4. นายเพทาย หิรัญพันธุ์ ได้รางวัลที่่ 3 (ชาย)


Songkran61

ดูภาพงานทั้งหมดจาก งานสงกรานต์บานบุรี ประจำปี 2561 11/04/2561 นี้